ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

Aby uzyskać Certyfikat ECDL CAD należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL CAD. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL CAD w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL CAD (obecnie w wersji 1.5).

ECDL CAD jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.

Korzyści posiadania Certyfikatu ECDL CAD:

- międzynarodowy zasięg Certyfikatu

- niezależnie potwierdzone kwalifikacje

- oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności

- podniesienie wydajności pracy

- gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności

 

pobierz syllabus

 

Cennik ECDL CAD
 

Pozycja

Kwota brutto

Kwota brutto ulgowa

Egzamin

307,50 zł

258,30 zł

Egzamin poprawkowy

135,30 zł

123,00 zł

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT.