ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

 poziom zaawansowany

Pytania egzaminacyjne w panelu ECDL Advanced opracowane zostały na podstawie Syllabusa ECDL-A wersja 2.0 (pobierz Syllabusy 2.0 ECDL-A). Mogą być realizowane tylko z wykorzystaniem pakietu MS Office 2007/2010.

 

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

 Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.

pobierz syllabusy

 

Po zdaniu egzaminu uczestnik dostaje następujący certyfikat:

 

Cennik ECDL Advanced (za każdy z 4 modułów)

Pozycja

Kwota brutto

Kwota brutto ulgowa

Egzamin

196,80 zł

159,90 zł

Egzamin poprawkowy

92,25 zł

79,95 zł

Certyfikat Ekspert
po zdaniu wszystkich
czterech egzaminów

86,10 zł

79,95 zł

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT.