ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

pobierz syllabus

 

 

Po zdaniu wszystkich 4 modułów uczestnik dostaje następujący certyfikat
 

 

Cennik ECDL Start (4moduły)

Pozycja 

Kwota brutto

Kwota brutto ulgowa

Pierwszy egzamin

162,00 zł

98,00 zł

Egzaminy 2, 3 (za każdy egzamin)

62,00 zł

50,00 zł

Egzamin 4

62,00 zł

50,00 zł

Egzamin poprawkowy

62,00 zł

50,00 zł

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT.