Głównym celem projektu jest organizacja czternastotygodniowego stażu zawodowego do Włoch i Francji z zakresu hotelarstwa i gastronomi hotelarskiej prowadzącego do podniesienia kompetencji zawodowych zorientowanych na: 

 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnej europejskiej restauracji,
 • zapoznanie się ze standardami obsługi klienta w UE i rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • nabycie umiejętności adaptacyjnych ludzi do kultury i sztuki europejskiej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów - w tym zarządzania swoimi środkami finansowymi i planowani czasu,
 • podwyższenie poziomu pewności siebie i poziom samooceny,
 • zwiększenie umiejętności pracy w zespole,
 • wyposażenie w umiejętności pozwalające na swobodne i pewne poruszanie się w przyszłości na rynku pracy i ich zastosowanie w Polsce,
 • projekt zakłada innowacyjne metody kształcenia zawodowego, szkolenie językowe, nadanie kształceniu wymiaru międzynarodowego,
 • szkolenie z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii gastronomicznych, poznanie słownictwa fachowego z zakresu gastronomii,
 • zapoznanie się z nową kulturą i zwyczajami,
 • zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i o samym sobie,
 • zapobieganie ksenofobii, wyrównanie szans młodzieży z różnych środowisk,
 • po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia stażu oraz dokument europejski Europass-Mobilność wydany w dwóch językach.

Aby było można uzyskać wysoką jakość realizacji projektu organizowane są kursy przygotowujące uczestników do wyjazdu na staż, obejmujące przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym :

Komisji Europejskiej
w ramach programu
"Uczenie się przez całe życie"